Doprovodné programy pro školy

Pro učitele nabízíme ve spolupráci s naším hlavním partnerem zajímavé semináře, programy na míru i webináře.

Programy pro žáky

Cena programů je 50 - 80Kč za jednotlivce (závisí na celkovém počtu odučených hodin a na vzdálenosti). Mimo Brno a jeho blízkého okolí (tzn. dál jak 70km od Brna) je potřeba zajistit výuku min. na 3 vyučovací hodiny za den.

Tvoření mandal (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí co je to mandala a vytvoří si svůj vlastní barevný obrazec pomocí temperových barev. Ten můžete použít do projektu nebo pro výstavku ve třídě.

Pro více informací a objednávky kontaktujte Evu Hradílkovou na e-mailu eva.hradilkova@gmail.com nebo na telefonním čísle 736 432 734.

Tvoření mandal (program pro 2. stupeň ZŠ)

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí co je to mandala a vytvoří si svůj vlastní černobílý obrazec. Ten můžete použít do projektu nebo pro výstavku ve třídě.

Pro více informací a objednávky kontaktujte Evu Hradílkovou na e-mailu eva.hradilkova@gmail.com nebo na telefonním čísle 736 432 734.

Další program pro žáky 2. stupně (dramaterapie a filmová terapie)

Nabízíme i další programy pro Vaše žáky. Podívejte se do nabídky pro 2. stupeň ZŠ...

Pro více informací a objednávky kontaktujte Evu Hradílkovou na e-mailu eva.hradilkova@gmail.com nebo na telefonním čísle 736 432 734.

Inspirujte se

Již jsme realizovali

Řekli o nás

„3. květen 2012 nebyl pro kolektiv pedagogických pracovníků ze speciální školy v Hostinném obyčejným pracovním dnem. V jeho druhé, odpolední části kolegy čekalo zajímavé setkání – s lektorkou Zuzkou Řezáčovou Lukáškovou a se zajímavou výtvarnou technikou, která může pomoci každému z nás při odhalování našeho já a zároveň ji můžeme využít při vlastní práci s dětmi s mentálním postižením. Společně strávené odpoledne splnilo všechna naše očekávání. Jako by se na chvíli zastavil čas, my jsme vzájemně poodkryli roušku do které se choulíme, pojmenovali jsme naše radosti i smutky, obavy i očekávání. Cítili jsme silné propojení a kolektiv byl najednou silný a kompaktní. Mě samotnou artefiletický seminář dobil novou energií a již po shlédnutí výstavy ve františkánském klášteře, při společné neformální večeři jsme se Zuzkou plánovaly další spolupráci.“ (Iva Faltová, ředitelka školy)

„Dne 7. 5. 2013 odpoledne se v našem zařízení konal zážitkový workshop pro děti v oblasti arteterapie pod vedením zkušené lektorky Zuzany Řezáčové Lukáškové. Celé pracovní odpoledne probíhalo ve velmi vlídné atmosféře, děti se dověděly něco nového, u malování příjemně relaxovaly a užily si i zábavu. Skládáním základních barev rozkryly celou škálu možných dalších variant barev a odstínů. Učily se také barvami vyjádřit své pocity, nálady, chuť, vůní, dojem z hudby a rovněž roční období, aktuální počasí apod. Celé odpoledne pak bylo završeno malováním mandal, což děti velice zaujalo a na závěr si děti vzájemně své mandaly ohodnotily. Závěrečné hodnocení bylo velmi příjemné a děti se rozešly v pozitivní náladě.“ (DD Lichnov)

Objednejte si program pro svou školu ještě dnes!

Máme přece jenom jen tři letkorky, a každá může být v jeden den jen na jednom místě. Hermionu zatím v týmu nemáme. Aby byly holky právě u vás zajistí Eva Hradílková. Napište jí e-mail eva.hradilkova@gmail.com nebo jí zavolejte 736 432 734.

Chci abyste přijeli k nám

Mandala dětem - logo

Časová osa projektu,
aneb kde se právě
nacházíme.

1 1.fáze
přihlášení
do projektu
2 2.fáze
nahrání mandal
do galerie
3 3.fáze
hlasování
4 4.fáze
vyhodnocení
5 5.fáze
putovní výstava

pismenka

Pořadatel projektu Centrum mandala